Baggrunden for udstillingen

Akvaponisk Selskab har sammen med en gruppe studerende på den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse på Roskilde Universitet etableret PlanteLaboratoriet. Formålet er, at skabe opmærksomhed omkring aquaponics og urban fødevareproduktion og projektet er støttet økonomisk af Nørrebro Lokaludvalg og projektstøtteordningen “Slabslanten”.

Leave a Reply