Om aquaponics

 

 

aquaponics kredsløb modelAQUA… HVA’ FOR EN FISK
Aquaponics er et lukket økosystem, som kun kan fungere, når der er et harmonisk samspil mellem fisk og planter. Aquaponics eller på dansk akvaponi er, når fisk og grønt dyrkes på samme tid i et lukket kredløb. 

Planterne gror hurtigt og naturligt, idet de optager plantenæringsstoffer fra fiskenes efterladenskaber, foderrester mm. På den måde renses vandet, så det hele tiden er friskt og klart, så fiskene kan vokse til og leve et godt liv uden brug af antibiotika, kemiske vandrensningsprogrammer etc. Planterne dyrkes i leca-nødder, grus eller direkte ovenpå vandspejlet.

Aquaponics bruger kun et minimum af vand sammenlignet med traditionelle dyrkningsmetoder og er ideel i en indvendig sammenhæng, da der ikke indgår jord i kredsløbet, som ellers ville kræve ekstra opmærksomhed i forhold til udvikling af sygdomme samt tilsyn af biologien.